logo

Ansök till Handläggare inom beskattning av företag och privatpersoner


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Stämmer något av följande in på dig? 1. Jag har en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller 2. Jag har en avslutad gymnasieutbildning samt minst tre års aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom ekonomi eller juridik. *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen beskriv din utbildning och/eller erfarenhet. Om nej, sätt ett x. *

4. Har du aktuell (2016-2021) och relevant erfarenhet från arbete inom ekonomi- eller juridikområdet, till exempel från redovisning eller handläggande uppgifter inom offentlig förvaltning? *

  •  Ja
  •  Nej

5. Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet. Om nej, sätt ett x. *