logo

Ansök till Sektionschef skattedrivna företeelser


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) eller motsvarande kunskaper förvärvade genom flera års aktuell och kvalificerad handläggning inom Skatteverket? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv din utbildning eller erfarenhet. *

4. Har du aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet. *

6. Har du erfarenhet inom internationell beskattning? *

Ja
Nej

7. Har du svarat ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet. *