logo

Ansök till Sektionschef, Skatteupplysningen


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 p)? *

  •  Ja
  •  Nej

3. Om du har svarat ja på frågan ovan beskriv din utbildning. *

4. Har du aktuell erfarenhet av t ex ledar-eller samordningsuppdrag inom Skatteverket? *

  •  Ja
  •  Nej

5. Om du svarat ja på frågan ovan beskriv din erfarenhet. *

6. Har du erfarenhet av arbete inom verksamhet med kundmöte? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om du svarat ja på frågan ovan beskriv din erfarenhet. *