logo

Ansök till Rättslig expert inom bolagsbeskattning


1. 3. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du universitets- eller högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) med inriktning mot juridik eller ekonomi? *

Ja
Nej

3. Har du minst sju års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat utredningsarbete arbete inom bolagsbeskattning? *

Ja
Nej

4. Har du mycket goda kunskaper inom bolagsbeskattningsområdet? *

Ja
Nej
 -