Logotyp för Skatteverket

Ansök till Examensarbete inom förflyttning av system till ny plattform


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Vad gör dig intresserad av det här exjobbet?

(Ej obligatorisk)
0 / 500

3. Beskriv vad du kan bidra med i det här exjobbet.

(Ej obligatorisk)
0 / 500

4. Har du en pågående utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande? *

Ja
Nej

5. Skriver du ditt exjobb om 15 eller 30 hp?

(Ej obligatorisk)
  •  15hp
  •  30hp
 - 
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår