Logotyp för Skatteverket

Ansök till Utredare/revisor inom allvarligt skatteundandragande


1. Vad gör dig intresserad av det här jobbet?

(Ej obligatorisk)
0 / 500

2. Beskriv vad du kan bidra med i det här jobbet.

(Ej obligatorisk)
0 / 500

3. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

4. Har du en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller flerårig aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete inom Skatteverket? Med aktuell avses under de senaste fem åren. *

Ja
Nej
Ovanstående krav på poäng avser registrerade poäng vid ansökningstillfället. Betyg från utländska högskolor/universitet ska vara bedömda av UHR och kunna uppvisas vid en eventuell intervju. Arbetslivserfarenheten ska kunna verifieras med intyg eller liknande och kunna uppvisas vid en eventuell intervju.

5. Om du svarat ja på fråga fyra, vänligen beskriv kort din utbildning (program och inriktning) och din erfarenhet och när du erhöll den. Om du svarat nej, sätt ett x. *

6. Har du minst två års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom revision från exempelvis revisionsbyrå eller av skatterättsligt utredningsarbete från exempelvis Skatteverket, eller av utredningsarbete från brottsutredande myndighet? *

Ja
Nej

7. Om du svarat ja på fråga 6, vänligen beskriv kort din erfarenhet och när du erhöll den. Om du svarat nej, sätt ett x. *

8. Om du arbetar eller har arbetat på Skatteverket, vänligen ange område, enhet och sektion. Annars, sätt ett X. *

9. Gradera dina kunskaper i engelska i tal och skrift (1 motsvarar nybörjare och 5 motsvarar flytande/modersmål). *

  •  1
  •  2
  •  3
  •  4
  •  5
Intervjuer är planerade att hållas under vecka 45.
 - 
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår