Logotyp för Skatteverket

Ansök till Sektionschef inom controllerverksamhet


1. Vad gör dig intresserad av det här jobbet?

(Ej obligatorisk)
0 / 500

2. Beskriv vad du kan bidra med i det här jobbet.

(Ej obligatorisk)
0 / 500

3. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

4. Har du en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng)? *

Ja
Nej
Ovanstående krav på poäng avser registrerade poäng vid ansökningstillfället. Betyg från utländska högskolor/universitet ska vara bedömda av UHR och kunna uppvisas vid en eventuell intervju.

5. Om du svarat ja på fråga 4, vänligen beskriv kort din utbildning (program och inriktning). Om du svarat nej, sätt ett x. *

6. Har du flera års aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar i en kvalificerad verksamhet? Med aktuell avses de senaste fem åren. *

Ja
Nej

7. Om du svarade ja på fråga 6, beskriv din erfarenhet av ledarskap och i vilken organisation du erhöll den. Om du svarade nej, sätt ett X. *

8. Om du svarade ja på fråga 6, hur lång är din erfarenhet? *

  •  Upp till två års erfarenhet
  •  Två till tre års erfarenhet
  •  Tre till fem års erfarenhet
  •  Mer än fem års erfarenhet
  •  Jag har ingen sådan erfarenhet

9. Har du aktuell erfarenhet av strategiskt arbete som krävt en helhetssyn på verksamheten? Med aktuell avses de senaste fem åren. *

Ja
Nej

10. Om du svarade ja på fråga 9, beskriv din erfarenhet lite kort. Om du svarade nej, sätt ett X. *

11. Ange nedan vad som stämmer in på dig. *

  •  Jag har erfarenhet av övergripande planering och uppföljning.
  •  Jag har erfarenhet av distansledarskap i en virtuell miljö.
  •  Jag har erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter på Skatteverket.
  •  Jag har ingen sådan erfarenhet.
Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 45.
 - 
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår