Logotyp för Skatteverket

Ansök till Utvecklare Openshift/Kubernetes


Vi uppskattar att du söker dig till oss. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig hr-specialist (se kontaktuppgifter i annonsen) som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här. Läs vidare här: Så här behandlar vi dina personuppgifter

1. Vad gör dig intresserad av det här jobbet?

(Ej obligatorisk)
0 / 500

2. Beskriv vad du kan bidra med i det här jobbet.

(Ej obligatorisk)
0 / 500

3. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

 •  Jag accepterar

4. Var såg du först annonsen? *

 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Instagram
 •   Platsbanken
 •   Skatteverkets hemsida
 •   Indeed
 •   IDG Jobb
 •   Jobbprenumeration på Skatteverket
 •   Annat

5. Har du erfarenhet av Openshift/Kubernetes? *

Ja
Nej

6. Om ja på ovanstående fråga, beskriv kortfattat dina erfarenheter.

(Ej obligatorisk)

7. Vi vill gärna veta vilka områden du har erfarenhet/kunskaper/intresse inom.

(Ej obligatorisk)
 •  Byggmotorer(Jenkins eller Tekton) och byggsystem med ett DevOps-perspektiv
 •  Jobba med pipelines i OCP
 •  Arbeta enligt GitOps
 •  Testautomation i anslutning till DevOps/GitOps pipelines
 •  Testautomation för Javabaserade applikationer
 •  Kännedom och intresse för Open Sourceramverk och komponenter
 •  Kännedom om AI drivna tjänster, modeller och träning av sådana
 •  Ramverk för AI/ML. Kommersiella och/eller Open Source
 •  Komponenter för AI/ML. Kommersiella och/eller Open Source
 •  Binär repositoryhantering (Artifactory/xray)
 •  Git
 •  GitHub
 •  GitHub Dependabot Alerts
 •  Grafana
 •  Prometheus
 •  Kibana
 •  Jaeger
 •  Thanos
 •  Gradle
 •  Node
 •  Artifactory
 •  Xray
 •  Tekton
 •  Sonarqube
 •  Jenkins
 •  ArgoCD
 •  Maven
 •  Java
 •  Angular
 •  React
 •  PostgreSQL
 •  Sonarqube
 •  Bash/Groovy
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår