Logotyp för Skatteverket

Ansök till Sektionschef inom skattebrott


Vi uppskattar att du söker dig till oss. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig hr-specialist (se kontaktuppgifter i annonsen) som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här. Läs vidare här: Så här behandlar vi dina personuppgifter

1. Vad gör dig intresserad av det här jobbet?

(Ej obligatorisk)
0 / 500

2. Beskriv vad du kan bidra med i det här jobbet.

(Ej obligatorisk)
0 / 500

3. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

4. Är du svensk medborgare (Obs! krav för tjänsten) *

Ja
Nej

5. Har du en högskoleutbildning om 180 högskolepoäng alternativt 120 högskolepoäng det gamla systemet? *

Ja
Nej

6. Om ja på föregående fråga, vilken utbildning, vilken inriktning och hur många poäng är avklarade? Observera att utländsk utbildning ska vara validerad av UHR och intyg ska bifogas ansökan eller kunna uppvisas på en ev intervjun.Om nej sätt ett X *

7. Har du aktuell erfarenhet av att leda andra? *

Ja
Nej

8. Om ja på föregående fråga, beskriv lite kort din erfarenhet. Om nej sätt ett X. *

9. Har du aktuell erfarenhet från brottsutredning (förundersökning) på Skatteverket eller annan myndighet eller aktuell erfarenhet av arbete inom kvalificerad kontrollverksamhet inom Skatteverket? *

Ja
Nej

10. Om ja på föregående fråga, beskriv lite kort din erfarenhet. Om nej sätt ett X *

11. Har du erfarenhet av arbete inom underrättelseverksamhet? *

  •  Ja
  •  Nej

12. Om ja, beskriv lite kort din erfarenhet. Om nej sätt ett X *

Accepterade filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max filstorlek: 40MB
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår