Logo Skatteverket

Hae paikkaan Spontanansökan för jobb inom säkerhet


1. Vilken placeringsort önskar du? *

  •  Östersund
  •  Sundbyberg
  •  Göteborg
  •  Malmö

2. Har du erfarenhet av utbildningsinsatser? Beskriv *

3. Är du van att vägleda och med uppföljning? Beskriv *

4. Har du erfarenhet av framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)? Beskriv *

5. Har du erfarenhet av kontinuitetsplaner? Beskriv *

6. Har du erfarenhet av säkerhetskyddsanalys? Beskriv *

7. Har du erfarenhet av beredskapsplaner? Beskriv *

8. Har du erfarenhet av riskanalyser och informationsklassning? Beskriv *

9. Beskriv din utbildning. *

10. Beskriv din erfarenhet. *

11. Har du övrig information som du vill delge oss? *

12. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Är du svensk medborgare? *

  •  Ja
  •  Nej
Hyväksytyt tiedostotyypit: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Maks. tiedostokoko: 40MB
Lataa Lataa tiedoston tai
Liitetty CV: Lataa
Lataa Lataa tiedoston